વિચારોનું વિશ્લેષણ: Poem

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Analysis of thoughts This blog tries to link topics related to information, literature, Education,current affairs history,Life Character,Story,Love story,Lifestyle

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Ads Here
લેબલ Poem સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો
લેબલ Poem સાથે પોસ્ટ્સ બતાવી રહ્યું છે. બધી પોસ્ટ્સ બતાવો

શુક્રવાર, 17 જૂન, 2022

બુધવાર, 15 જૂન, 2022

રવિવાર, 12 જૂન, 2022

ગુરુવાર, 15 ઑક્ટોબર, 2020

રવિવાર, 4 ઑક્ટોબર, 2020

ગુરુવાર, 17 સપ્ટેમ્બર, 2020

સુખનાંં સરનામે

સપ્ટેમ્બર 17, 2020 3
  તું હોય અને બસ હું હોઉં , મૂકીને બધા દુઃખોનો ટોપલો , ચાલને મળીયે ક્યારેક , સુખનાં સરનામે પ્રેમના સથવારે... ભૂલીને વિચલિત કરતી જૂની વા...
વધુ વાંચો »

રવિવાર, 13 સપ્ટેમ્બર, 2020

પસ્તાવો

સપ્ટેમ્બર 13, 2020 2
  હાથનાંં કર્યાં હૈયે વાગ્યાં, જાણે આખું હૈયું ભરાઈ આવ્યું કરતાં પહેલાં તો ઘડીક ના વિચાર્યું, હવે શું કરે પસ્તાવો... વાક્બાણ છૂટ્યું જીભ ધનુ...
વધુ વાંચો »

કર્મોનો હિસાબ

સપ્ટેમ્બર 13, 2020 2
કર્મોનું ભાથું લઈ ઊભા છે બધા એક કતારમાં , હિસાબ બધાનો પડ્યો છે , પડશો ના કોઈ તકરારમાં... કેટલાક રહી ગયા કુકર્મોની માયાજાળમાં , અને કેટ...
વધુ વાંચો »

રવિવાર, 23 ઑગસ્ટ, 2020

શનિવાર, 22 ઑગસ્ટ, 2020

સફળતાનો દરિયો...

ઑગસ્ટ 22, 2020 1
  આ એકાગ્રતાનો નાવિક લઈને , ચિંતાઓ બધી બાજુ પર મૂકીને , જ્ઞાનનો અખૂટ સમુદ્ર ખૂંદવા , હું પ્રચંડ ઇરાદા સાથે નીકળ્યો છું , સફળતાનો દરિયો ખ...
વધુ વાંચો »

એક તિરંગો દિલમાં પણ લહેરાવી દો યારો

           જોતજોતામાં આઝાદી મળી એ વાતને ૭૫ વર્ષનાં વાણાં વહી ગયાં. આ પંચોતેર વર્ષમાં દેશ ઘણો બદલાયો છે. એક રીતે જોવા જઈએ તો અત્યારે દેશનો સુ...