મનમંદિર - વિચારોનું વિશ્લેષણ

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Analysis of thoughts This blog tries to link topics related to information, literature, Education,current affairs history,Life Character,Story,Love story,Lifestyle

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Ads Here

ગુરુવાર, 17 સપ્ટેમ્બર, 2020

મનમંદિર

 મુજ મનમંદિરમાં એક જ તું શ્રી હરિ,
નીરખું અહીં તહીં બધે જ તું ભાસે...

આ મનમંદિરમાં એક તારો જ દીવો ઝળહળે,
અંતરના અજવાશમાં એક તારો જ પ્રકાશ ભાસે...

ઉઘાડું નયન પ્રભાતે અને દર્શન થાય એક તારા,
નયનોની વચ્ચે હંમેશા એક તારી જ મૂર્તિ ભાસે...

એક તારું જ નામ રહેતું આ હૃદયે સદાયે,
હૃદયની દરેક દીવાલે એક તારી જ છબી ભાસે...

મનના વિવિધ ભાવોમાં તારો જ ઘંટનાદ સંભળાય,
સત્ય, પ્રેમ અને કરુણામાં તારી જ હાજરી ભાસે...

                                                      -
પાર્થ પ્રજાપતિ

2 ટિપ્પણીઓ:

Please Give your valuable comments and Don't enter spam link in comment box.

ચૂંટણી:- લોકશાહીનું મહાપર્વ

           ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ છે. અહીં ચૂંટણી એક તહેવારની જેમ ઉજવાય છે. ચૂંટણીનો શંખનાદ ફૂંકાય કે તરત રસ્તાઓ પર નેતાઓ...