સફળતાનો દરિયો... - વિચારોનું વિશ્લેષણ

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Analysis of thoughts This blog tries to link topics related to information, literature, Education,current affairs history,Life Character,Story,Love story,Lifestyle

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Ads Here

શનિવાર, 22 ઑગસ્ટ, 2020

સફળતાનો દરિયો...

 

આ એકાગ્રતાનો નાવિક લઈને,
ચિંતાઓ બધી બાજુ પર મૂકીને,
જ્ઞાનનો અખૂટ સમુદ્ર ખૂંદવા,
હું પ્રચંડ ઇરાદા સાથે નીકળ્યો છું,
સફળતાનો દરિયો ખેડવા...

આ મુશ્કેલીઓથી તરબોળ થયેલા,
દરિયાના ઉછળતાં પ્રચંડ મોજા પણ,
રોકી નથી શકતા મને આગળ વધતાંં,
હું પ્રચંડ ઇરાદા સાથે નીકળ્યો છું,
સફળતાનો દરિયો ખેડવા...

આ બાહુબળથી બનેલા હલેસાં સાથે,
હું વિશ્વાસની નાવ લઈને નીકળ્યો છું,
દરિયાની પ્રચંડ લહેરોને કાપવા,
હું પ્રચંડ ઇરાદા સાથે નીકળ્યો છું,
સફળતાનો દરિયો ખેડવા...

આ મહેનતના ખીલા ઠોકી ઠોકીને,
વિશ્વાસના મજબૂત પાટિયાં ગોઠવીને,
દરિયાની વિશાળતાનું માપ કાઢવા,
હું પ્રચંડ ઇરાદા સાથે નીકળ્યો છું,
સફળતાનો દરિયો ખેડવા...

આ સંયમનું ટકાઉ કાપડ લઈને,
શઢ બાંધ્યો છે મેં ધીરજનો,
સમયનો વહેતો વાયરો ઝીલવા,
હું પ્રચંડ ઇરાદા સાથે નીકળ્યો છું,
સફળતાનો દરિયો ખેડવા...

                     -
પાર્થ પ્રજાપતિ

1 ટિપ્પણી:

Please Give your valuable comments and Don't enter spam link in comment box.

ચૂંટણી:- લોકશાહીનું મહાપર્વ

           ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ છે. અહીં ચૂંટણી એક તહેવારની જેમ ઉજવાય છે. ચૂંટણીનો શંખનાદ ફૂંકાય કે તરત રસ્તાઓ પર નેતાઓ...