મૃગજળ - વિચારોનું વિશ્લેષણ

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Analysis of thoughts This blog tries to link topics related to information, literature, Education,current affairs history,Life Character,Story,Love story,Lifestyle

વિચારોનું વિશ્લેષણ

Ads Here

શુક્રવાર, 31 જુલાઈ, 2020

મૃગજળ

મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો,
હોય અનંત પણ નજીક ભાસે,
દૂર થતો જાય જેમ પહોંચું પાસે...

મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો,
તૃષ્ણાથી અતૃપ્ત મૃગને દોડાવે,
રહે છેટો પણ ના આવે કદીય પાસે...

મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો,
નદીના બે કિનારા જેમ નજીક ભાસે,
સફર લાંબો પણ ના આવે કદીયે પાસે...

મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો,
ક્ષિતિજે મિલન નભ ધરાનું ભાસે,
પણ હકીકતે તો હોય જોજનો દૂર...

મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો,
હું અને તું એટલે ચાંદ અને તારો,
જોજનો દૂર હોય પણ જાણે પ્રેમી યુગલ ભાસે...

મૃગજળ કેરો પ્રેમ છે તારો,
હોય અનંત પણ નજીક ભાસે,
દૂર થતો જાય જેમ પહોંચું પાસે...

                           -
પાર્થ પ્રજાપતિ

                        ( વિચારોનું વિશ્લેષણ )ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Please Give your valuable comments and Don't enter spam link in comment box.

ચૂંટણી:- લોકશાહીનું મહાપર્વ

           ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવતો દેશ છે. અહીં ચૂંટણી એક તહેવારની જેમ ઉજવાય છે. ચૂંટણીનો શંખનાદ ફૂંકાય કે તરત રસ્તાઓ પર નેતાઓ...