વિચારોનું વિશ્લેષણ

વિચારોનું વિશ્લેષણ

ગુરુવાર, 28 સપ્ટેમ્બર, 2023

મન - ઘનશ્યામ વ્યાસ "શ્યામ"

સપ્ટેમ્બર 28, 2023 0
રચનાનું નામ: મન લેખકનું નામ: ઘનશ્યામ વ્યાસ "શ્યામ" મજબુત હૃદયની પાછળ નાજુક દિલ છૂપાયેલું છે. નમેલી આંખોની  પાછળ અશ્રુઓની ધારા છૂપા...
વધુ વાંચો »

આખરે - દેવીબેન વ્યાસ વસુધા

સપ્ટેમ્બર 28, 2023 0
રચનાનું નામ - આખરે લેખકનું નામ:- દેવીબેન વ્યાસ વસુધા મૂંગી કથા તારી હૃદયમાં ઘર કરી ગઈ આખરે. ભૂલી પડેલી એ ફિજા, સાદર વળી ગઈ આખરે. જોયાં કર્યુ...
વધુ વાંચો »

આગંતુક - શ્રીમતી મીનાક્ષી ત્રિવેદી 'મૌની' વડોદરા

સપ્ટેમ્બર 28, 2023 0
રચનાનું નામ: આગંતુક લેખકનું નામ: શ્રીમતી મીનાક્ષી ત્રિવેદી 'મૌની' વડોદરા  આગંતુક.. ખબર પણ નહોતી આપણને, જીવનસાથી બનીશું આપણે.. આવ્યો ...
વધુ વાંચો »

આજના સમયમાં ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા ભારેખમ શબ્દોની જરૂર પડતી નથી

સપ્ટેમ્બર 28, 2023 0
સદગુરુ કૃપા હી કેવલમ પરિચય- ફાલ્ગુની વસાવડા શીર્ષક- ચાલો પ્રાર્થના કરીએ મિત્રો- શુભ સવાર આજના સમયમાં ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવા ભારેખમ શબ્દોની જરૂ...
વધુ વાંચો »

બુધવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2023

વિવેક ચૂકનું પરિણામ - ફાલ્ગુની વસાવડા

સપ્ટેમ્બર 27, 2023 0
સદગુરુ કૃપા હી કેવલમ. પરિચય- ફાલ્ગુની વસાવડા. શીર્ષક- વિવેક ચૂકનું કેવું હોય પરિણામ!!    હું  મૈથિલી મહેતા અને રાધા મોહન એપાર્ટમેન્ટમાં રહેત...
વધુ વાંચો »

આધુનિક નારી - શ્રીમતી મીનાક્ષી ત્રિવેદી 'મૌની'

સપ્ટેમ્બર 27, 2023 0
રચનાનું નામ: આધુનિક નારી લેખકનું નામ: શ્રીમતી મીનાક્ષી ત્રિવેદી 'મૌની'  ચપળ અને ચબરાક નારી,  સમય સાથે ચાલનારી.. બાંધછોડ નહીં કરનારી,...
વધુ વાંચો »

મંગળવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2023

અવતરણ (હાઈકુ) - ઘનશ્યામ વ્યાસ "શ્યામ"

સપ્ટેમ્બર 26, 2023 0
રચનાનું નામ:- અવતરણ (હાઈકુ)  લેખકનું નામ:- ઘનશ્યામ વ્યાસ "શ્યામ" એકબીજાથી  અજાણ્યા કેવા મળ્યા  જોઈ કુંડળી.  સારામાં સારા ગુણાંક બં...
વધુ વાંચો »

ઉપાસના - દેવીબેન વ્યાસ વસુધા

સપ્ટેમ્બર 26, 2023 0
રચનાનું નામ - ઉપાસના લેખકનું નામ- દેવીબેન વ્યાસ વસુધા ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ લગન સાચી સજાવે તો, ફળે ઉપાસના કાયમ. કદમ જાણી ઉઠાવે તો, ફળે ઉપાસના કાયમ. નથ...
વધુ વાંચો »

તરસ - શ્રીમતી મીનાક્ષી ત્રિવેદી 'મૌની'

સપ્ટેમ્બર 26, 2023 0
રચનાનું નામ: તરસ લેખકનું નામ: શ્રીમતી મીનાક્ષી ત્રિવેદી 'મૌની' આવીને હરિ તું દેને દરસ! હરિ મિલનની લાગી તરસ.. નયન મારાં નિહારે વાટ..!...
વધુ વાંચો »

વૃક્ષ - આકૃતિબા મોરી

સપ્ટેમ્બર 26, 2023 0
વંદન એ વૃક્ષને જે બન્યાં મારા ભેરુ. અરણ્યમાં અડાબીડ ઊભેલા એ,        મને ખભે-ખભો મેળવવાનું કહેતાં.  એ લીલુંછમ ઘાસ જે,        પૃથ્વીનો આદિમ રો...
વધુ વાંચો »

મન - ઘનશ્યામ વ્યાસ "શ્યામ"

રચનાનું નામ: મન લેખકનું નામ: ઘનશ્યામ વ્યાસ "શ્યામ" મજબુત હૃદયની પાછળ નાજુક દિલ છૂપાયેલું છે. નમેલી આંખોની  પાછળ અશ્રુઓની ધારા છૂપા...